Ugrás a tartalomhoz

AVX Café

Szabályzat

Szabályzat





Tagság

1.1. Az AVX.hu fóruma magánfórum, amely olyan értelemben nyílt, hogy az bárki által regisztráció nélkül olvasható, és amely bárkinek a hozzászólását szívesen látja, amely sem a hatályos jogszabályokat, sem a tulajdonosi érdekeket, elképzeléseket nem sérti.

1.2. A hozzászólási jog megszerzéséhez díjtalan regisztráció szükséges.

1.3. A regisztráció során a fórumtag magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a mindenkori fórumszabályzat betartását.


Hozzászólások:


2.1. A fórumon kötelező az internet általános kommunikációs és viselkedési szabályainak (Netikett: angol, magyar) betartása.

2.2. A fórumban megjelenő információk hitelességéért kizárólag az azokat közzétevő fórumtagok felelnek. A hozzászólások tartalma előzetesen nem kerül ellenőrizésre, és azok nem feltétlenül egyeznek a szerkesztőség véleményével.

2.3. A szerkesztőség mindent megtesz azért, hogy a Fórumban esetlegesen megjelenő jogot, törvényt, becsületet sértő hozzászólások részlegesen vagy teljes terjedelmükben haladéktalanul törlésre kerüljenek. Ennek a munkának a segítése érdekében ezúton is arra kérünk mindenkit, hogy amennyiben ilyen jellegű hozzászólást észlel valaki, azt jelezze a moderátorok részére.

2.4. A szakmai részeken (Szoftver, Hardver, HiFi, Hangfalak, TV-plazma-LCD-projektor, HD, Csináld magad, kiadói fórumrész) csak a topicok címéhez köthető témában lehet hozzászólni.

2.5. A csevegőrészeken (Galéria, Kávéház) nincs szigorú témafelügyelet, de törvény- és jogsértő témájú és tartalmú hozzászólás itt sem megengedett.

2.6. A kereskedői fórumok

2.6.1. Ezekbe a fórumokba csak az adott kereskedő, vagy gyártó által indított, vagy elfogadott témákban, kérdésekben, illetve az általuk gyártott, vagy általuk forgalmazott termékekkel kapcsolatosan lehet írni.

2.6.2. Ezen alfórumokban is érvényesek jelen szabályzatban meghatározott elvek, ettől az alfórumban sem lehet eltérni.

2.6.3. A kereskedő a saját topicjában moderátori jogokat élvezhet, tehát szabadon indíthat tetszőleges, jelen szabályzatot nem sértő témákat is.

2.6.4. Az alfórumot moderálókra ugyanúgy vonatkoznak jelen szabályok, azaz jelen szabályzat felülbírálására nincs jogosultságuk.

2.6.5. A kereskedő számára biztosítható moderálási lehetőség nem ró rájuk moderálási kötelezettséget. Az alfórum moderálási lehetősége szankcionálási lehetőségeket nem biztosít, az továbbra is az általános moderátorokat megillető lehetőség marad.

2.6.6. A kereskedőre a fórum egyéb részein a regisztrált tagokra vonatkozó általános előírások érvényesek.


2.7. Az Adás/vétel rész

2.7.1. A hirdetési topic célja alapvetően apróhirdetések közzététele.

2.7.2. Az oldalon hirdetett termékekért minden esetben a hirdetés feladója köteles felelősséget vállalni.

2.7.3. A hirdetéseket új, érdemi információ közlése nélkül előre hozni legfeljebb hét naponta egyszer lehet.

2.7.4. Üzletszerű kereskedelem a fórum tulajdonosának engedélye nélkül szigorúan tilos.

2.7.5. A hirdetés nyitója kérheti a személyeskedő vagy sértő hozzászólások törlését. A kérés elbíráslása kizárólag a moderátor hatásköre.

2.7.6. Adás/vételi ajánlat a fórum egyéb nyilt részein nem tehető.

2.7.7. A hirdetési rovatban az ár megadása kötelező. Az eladási ár meghatározása kizárólag a hírdető hatásköre.

2.7.8. Az adás-vételi részen aukciós, vagy licit jellegű hirdetés feladása nem megengedett.

2.7.9. Amennyiben úgy véled, hogy bűncselekmény, jogszabálysértés, vagy átverés van készülőben, akkor azt jelezd egy moderátornak vagy adminnak!

2.7.10. Az adás-vétel részt ne használd csevegésre!

2.7.12. Ha és amennyiben úgy véled, fontos az infó és közérdekre tarthat számot, akkor légy szíves keresd meg az aktuális, termékhez tartozó topicot (ha nincs, kérd meg a moderátort/admint, hogy csináljon egyet), és oda írd a véleményed. Gondold meg, ha fontos: akkor az máskor és másokat is érdekelhet, de az adás-vétel eltűnik, a fórum fennmarad. Azaz, ha oda írod, az segítség, míg az adás-vétel részben bosszantás.

2.7.13. A szabályzatban foglaltaknak nem megfelelő hirdetéseket, a moderátorok, - egyedi elbírálás alapján - figyelmeztetés nélkül törlik.


2.8. Újonc etikett az újonnan regisztráltaknak

2.8.1. Fontos hogy tudd: Itt nincs anarchia. A mindenkori moderátorok, a belső szabályzatnak megfelelően tartják és tartatják be a szabályokat, ami a fórum minden tagjára egyformán vonatkozik.

2.8.2. Ha még nem ismered a fórum működését, akkor először tanulmányozd a szabályzatot és a leírásokat! Amennyiben nem találod meg a választ, kérhetsz segítséget a gyakorlottabb felhasználóktól, vagy a moderátoroktól is az erre szolgáló topicokban.

2.8.3. Ne feledd, hogy a moderátorok szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül végzik a feladatukat, ezért ne terheld őket feleslegesen! Nem fognak helyetted dolgozni, kizárólag olyanokra kérd meg őket, amihez neked nincs jogosultságod.

2.8.4. Amennyiben a fentieket nem tartod be, úgy a moderátorok rövid úton törlik vagy kitíltják a felhasználódat.

2.8.5. A fórumon nincsenek előjogok, azaz nem lesz igazad, csak mert régebben használod.


2.9. Jelen szabályzat minden más fórum tagját is egyenrangúan védi, azaz jelen fórumon más fórumok tagjainak, vezetőségének a minősítése azonos megítélésre esik azzal, mintha ők a jelen fórum tagjai, vagy tisztségviselői lennének.



Reklám és marketing:


3. A fórumon reklám és marketing tevékenység kizárólag a szerződött üzleti partnereknek megengedett a saját kereskedelmi topicjaikban. A fórum egyéb területein rájuk is az általános szabályok vonatkoznak. Más reklám és marketingeszközzel kizárólag a tulajdonos előzetes engedélyével lehet élni a fórum teljes felületén. Ennek a szabálynak a megsértése akár azonnali kizárást is egyéb jogi konzekvenciákat is vonhat magával.



Moderálás és adminisztráció:


4.1. A moderátorok


4.1.1. A moderátorok kötetlen időbeosztás mellett felügyelik a beszélgetéseket és figyelik a fórumszabályzat betartását, melynek megsértése esetén figyelmeztetésben, hozzászólás eltiltásban, vagy teljes eltiltásban részesíthetik a vétkes fórumtagot.

4.1.2. A fórum nem folyamatosan moderált, így előfordulhat, hogy adott esetben nincs moderátor bejelentkezve.

4.1.3. A moderátor saját hatáskörben dönthet arról, hogy a fórum szabályzatát nem betartókkal szemben milyen szankciókat alkalmaz, ezen szankciók azonban a törvénysértésektől eltekintve a fórum motor által biztosított lehetőségekben (törlés, hozzászólás és/vagy olvasási jogosultság megvonás, különösen kirívó esetben kitiltás) merülnek ki.

4.1.4. A moderátorok kijelölésre kerülnek, nem választódnak. Ennek megfelelően elszámolással kizárólag a tulajdonosnak tartoznak és senki másnak. A moderátor munkáját lehet konstruktív észrevételekkel kritikával illetni, de kizárólag az erre fenntartott fórum részen. A személyeskedő vagy sértő hozzászólás szigorú szankciót von maga után.

4.1.5. A moderátorok döntése sérthetetlen, vitának helye nincs.

4.1.6. Amennyiben a 4.1.5.-ben foglaltak ellenére mégis úgy érzed, hogy bizonyíthatóan jogsérelem ért, akkor annak alátámasztásával az adminisztrátoroknál tehetsz panaszt, privát üzenet formájában. Ennek a szabálynak a be nem tartása, vagy az adminisztrátor panaszirodának használata akár azonnali kizárással is büntethető.

4.1.7. A tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a hozzászólásokat akár személyesen, akár az erre feljogosított személyek révén tetszőlegesen, akár indoklás nélkül is törölhesse.


4.2. Az adminisztrátorok

4.2.1. Az adminisztrátorok feladata a fórum beállításainak, működésének biztosítása (vé: adminisztrálása).

4.2.2. Az adminisztrátorok számára a feladatuk ellátása érdekében magasabb szintű jogosultságokat biztosít a tulajdonos.

4.2.3. Az adminisztrátoroknak nem a moderálás az alapvető feladatuk, de mivel erre joguk és lehetőségük is van, ezért esetenként segítik a moderátorok munkáját. Amennyiben élnek ezzel a jogukkal, akkor a moderálás esetében rájuk és velük szemben is jelen szabályzat moderálásra vonatkozó szabályai az irányadóak.

4.2.4. Az adminisztrátorok nem panaszirodák.

4.2.5. Az adminisztrátorok alapvetően a tulajdonosi elvárásokat képviselik az oldallal kapcsolatban, nem önkényesen változtatják azt. Éppen ezért teljesen felesleges a nyilvános és öncélú kritizálásuk. Természetesen minden javító és segítő szándékú észrevételt, ötletet szívesen fogadunk az erre szolgáló topicokban.


Személyes adatok védelme:


A fórum tulajdonosa megfelelő technikai megoldásokkal védi a regisztrált felhasználók személyes adatait, de a felhasználó által nyilvánossá tett adatok harmadik személy általi felhasználásáért értelemszerűen nem vállalja a felelősséget.


Jogfenntartás:


- Jelen szabályrendszer nem tökéletes.

- Minden kétes, vagy jelen szabályzatban nem részletezett esetben és kérdésben a tulajdonos, vagy annak képviselői döntenek egyénileg és egyedileg. Az így meghozott döntések nem feltétlenül precedens értékűek, azaz ezek semmiképpen sem képezhetnek a későbbiekben hivatkozási alapot. Kirívó esetektől eltekintve a szabálymódosítás nem jár utólagos szankciókkal.

- Ezekkel a döntésekkel szemben reklamációnak helye nincs.


Egyebek:


7.1. Jelen szabályzat esetleges változásáról az "adminisztrátori közlemények" topicban jelenik meg tájékoztatás, amely egyben a szabályzat hatálybalépésének időpontja is.

7.2. Az új szabályzatok módosításának elfogadása nem igényel semmilyen cselekvést a felhasználótól, a további fórumozás annak automatikus tudomásul vételét és elfogadását jelenti.

7.3. A szabályzat nem ismerete nem mentesít a felelősségrevonás alól.• 7.4. Jelen szabályzat a kihirdetésétől számítva érvényes, amely időponttól kezdve minden korábbi szabályzat az érvényét veszíti.



2016.09.30 00:00; v2.7.2


Jó szórakozást, jó fórumozást kívánunk!